Online Appointment

Branch

Treatment

Doctor

Appointment Date

Patient Details

Confirmation

Branch

Please select the branch you want to make an appointment with.

Treatment

Please select the reason for the appointment.

Doctor

Please select the doctor you want to make an appointment with.

Appointment Date

Please select the date and time you want to make an appointment.

Patient Details

Please enter the information of the person who wants to make an appointment.

Confirmation

Treatment

Doctor

Appointment Date

Appointment Time

Clarification Text

 

Sayın hasta /vekili, yasal temsilcisi;

 

Aşağıda verilen bilgileri okuyunuz. Bu bilgileri okuyarak size ya da yakınınıza uygulanabilecek tedaviler hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Tedavi planlamanıza göre ilgili kliniklerde yapılacak işlemler hakkında daha detaylı bilgilendirme yapılarak onamınız alınacaktır.

 

TEDAVİ/ENDODONTİ: Dişlerde çürük, yenilenmesi gereken dolgu, renk değişikliği olduğu zaman ilgili dişe dolgu yapılması gerekir. Dişte pulpitis, apse, derin dentin çürüğü. lükasyon varlığında hastaya kanal tedavisi önerilebilir. Alternatif tedavi olarak ilgili dişin çekimi uygulanabilir. İşleme ait komplikasyon olarak dolgu sırasında pulpa perfore edilip o dişin kanal tedavisi, kanal tedavisi sırasında ise furkasyon ve yan duvar perfore edilip o dişin çekimi gerekebilir. Kanal içinde alet kırılabilir, kanal tedavisi taşkın olabilir. Tedavi sırasında kavite genişliği nedeni ile kuron kırığı olabilir. Kanal tedavisi çekim endikasyonu olan dişlere son tedavi seçeneği olarak uygulanır. Kanal dolgusu sonrası yapılacak olan sürekli restorasyon tedavilerinin (dolgu, kuron, köprü vb.) ilave ücreti vardır ve bu tedaviler için randevu verilebilir.

 

CERRAHİ: Dişiniz dolgu ile kurtarılamayacak durumdaysa, periodontal dokularda yıkım varsa veya protetik nedenlerle dişinizin lokal anestezi altında çekilmesi gerekebilir. İlgili dişe kanal tedavisi, apikal rezeksiyon alternatif tedavi olarak uygulanabilir. Cerrahi girişime bağlı olarak; sinüs perforasyonu, dişin kuronunun ya da kökünün kırılması, yumuşak doku zedelenmesi, alveol kemiğinde kırılma, alveolit, yüzde şişlik, hematom ve çekim sonrasında kanama olabilir. Yumuşak ve ya sert dokulardaki

patolojilerin uzaklaştırılması amacı ile açık cerrahi girişim gerekebilir. Bölgedeki madde kaybının telafisi için greft veya membran kullanılabilir. Operasyon esnasında patolojik bölgeye komşu dişlerden çekim yapılabilir. Gömülü dişlerin çekimi sonrasında şişlik, his kaybı, ağız açmada kısıtlılık olabilir. Sinüsler veya sinirler gibi önemli oluşumlara zarar vermemek için küçük kök parçaları bırakılabilir.

 

PROTEZ:Bir yada birden fazla diş eksikliğini gidermek için diş protez uygulaması yapılır. Tedavi planı hastadan hastaya farklılık gösterebilir. Diş protezleri sabit ve hareketli olarak ikiye ayrılır. Tek diş kuron uygulamaları, köprü uygulamaları ve tek diş implant uygulamaları sabit proteze örnek gösterilebilir. Tam dişsiz vakalarda uygulanan total protezler ve kısmı diş eksikliğine uygulanan bölümlü protezler hareketli protez örneğidir. Hareketli protezlerde protez vuruğu olarak tanımlanan küçük ağız yaraları oluşabilir. Hekimin protez kenar uyumunu sağlaması ve düzenli kontrolü ile şikayet sona erer. Yeni protez uygulanan kişilerde ağız kuruluğu, konuşma bozukluğu, bulantı hissi; diş protezleri ağızdan çıkacakmış gibi hisler olabilir. Dişlerde soğuk ve sıcak hassasiyeti oluşabilir. Bunlar adaptasyon süresi sonrası normale döner. Hastanın ağız hijyenine özen göstermesi protezin ömrünü uzatır. Teşhis amacıyla ya da tedaviye başladıktan sonra ağızdaki mevcut protezlerin sökülmesi gerekebilir. Bu söküm esnasında proteze kuvvet ygulandığı veya alttaki dişlere zarar vermemek için kesilerek çıkartılabileceği için protez kullanılamaz hale gelebilir.

 

PERİODONTOLOJİ: Diştaşı temizliği, kök yüzey düzleştirmesi, küretaj lokal anestezi altında da yapılabilen başlangıç tedavileridir. Dişeti ameliyatları daha ileri cerrahi peridontal tedavilerdir. Tedaviler sonrasında dişlerde hassasiyet, dişeti çekilmesi, dişlerde sallanmanın artması gibi yan etkiler görülebilir. Tedavinin başarısı günlük ağız bakımınıza , önerilen sıklıkta kontrollere gelmenize ve hekiminizin diğer uyarılarına uymanıza bağlıdır. Tüm iyi hekimlik uygulamalarına rağmen istenen sonuç elde edilemeyebilir.

 

İMPLANT: Diş eksikliğini tamamlamak yada hareketli protezinizi daha rahat kullanmanız amacıyla, cerrahi bir işlemle titanyumdan yapılmış kök şeklindeki dental implantın çene kemiğinize yerleştirilmesi işlemidir. Cerrahi bölümünde kanama, enfeksiyon , şişlik , morluk, geçici yada kalıcı his kaybı, sinüs delinmesi gibi komplikasyonlar olasıdır. Uygulanacak implant sistemine göre iki cerrahi işlem gerekebilir. İmplant uygulaması esnasında kemik grefti membran gibi yardımcı malzemeler kullanılabilir. Tüm iyi hekimlik uygulamalarına rağmen başarısızlık ihtimali vardır. İşlem esnasında önceden tahmin edilemeyen komplikasyonların çıkması durumunda cerrah gerekli değişiklikleri yapabilir.

 

ANESTEZİ: Tedaviler sırasında ağrı kontrolünü sağlamak amacıyla sınırlı uyuşturma uygulanmaktadır. Gerekli durumlarda önce topikal anestezik sprey ile diş eti veya yanağın iş kısmı uyuşturulur. Sonra enjektör ile anestezik ilaç enjekte edilerek diş hissizleştilir. Lokal anestezi uygulaması sonrası nadir de olsa alerjik reaksiyonlar, his kaybı, kanama, geçici kas spazmı ve yüz felci görülebilir. Lokal anestezi uygulaması anatomik farklılıklar ve bölgede akut bir enfeksiyon yok ise başarılı bir uygulamadır. Uygulama sonrası bölge 2-4 saat boyunca hissizdir. Bu sebeple hissizlik geçene kadar yeme içme önerilmez.

 

ENDİKASYON DEĞİŞİKLİĞİ: İlk muayeneniz yapıldıktan ve tedavi planlamanız tarafınızca onayladıktan sonra işlemlere başlanır. Tedavi sürecinde çeşitli nedenlerden dolayı ilk tedavi planından değişiklikler olabilir. Bu değişikliklerle ilgili olarak hastaya bilgi verilir. Duruma göre yeni tedavi planı hazırlanır.

 

KURUM İŞLEYİŞİ: Kurumumuz haftanın 7 günü saat 08:30/21:00 saatleri arasında 365 gün hizmet vermektedir. Sağlık kuruluşumuzun düzeninin ve tedavi programınızın aksamaması için randevularınıza sadık olmaya ve zamanında gelmeye özen gösteriniz. Gelmenizin mümkün olmadığı durumlarda randevularınızı 24 saat öncesinden iptal ettiriniz. Tedavi ödemeleriniz hasta kabul bölümümüzde bulunan görevlimiz tarafından alınır.

 

Hastanın:                                                                              Yasal Temsilci/ Yakınlık Derecesi :                                                                                           

Adı-Soyadı:                                                                                 Adı-Soyadı:

Tarih/St/İmza:                                                                            Tarih/St/İmza:

 

 

ONAM

 

 • Aşağıda imzası olan ben/hastanın vasisi/velisi diş hekimi tarafından hastalığın teşhisi, tedavi planı ve alternatif tedaviler hakkında bilgilendirildim. Bana önerilen tedavi planını kabul ettim.
 • Şüpheli tedavilerde planlamanın değişeceği anlatıldı, kabul ettim. Yapılacak tedaviler hakkında merak ettiğim tüm sorulara cevap verildi.
 • Yapılacak tedavinin başarısının bana da bağlı olduğu, evde üzerime düşen ağız temizliği ve diyet önerilerine uymam gerektiği anlatıldı, kabul ettim.
 • Vazgeçmemiz gereken zararlı alışkanlıklar ile ilgili önerileri yerine getirmem ve yazılacak reçetelerdeki ilaçları tarife uygun doz ve sürelerde kullanmam gerekliliği anlatıldı, anladım ve kabul ettim.
 • Yapılacak tedavilerin uzun süreli garanti edilemeyeceği anlatıldı. Anladım ve kabul ettim.
 • Tedavi ile ilgili bilgi, radyografi, fotoğraf ve diğer dokümanların eğitim amaçlı çalışmalarda kullanılmasını kabul edip izin verdim.
 • Tedavim sırasında kişisel eşyalarımın (para, takı, giyecek, cep telefonu vb.) sorumluluğu ve güvenliğinin bana ait olduğu bildirildi, kabul ettim.
 • Tüm tedavilerimin ücretleri hakkında bilgilendirildim. Hizmet bedelinin tamamını ödeyeceğimi, eğer adıma ödeme yapan kurum var ise herhangi bir nedenle ödemeyi reddetmesi durumunda tüm ödemeleri yapacağımı kabul ettim.
 • Yukarıda belirtildiği gibi tedavi planlaması oluşturulması sırasında anlatılan ve tarafımdan kabul edilen tüm diş tedavilerini onayladım, kabul ettim.
 • Hasta hakları konusunda bilgilendirildim.

Open Consent Text

 

 1. VERİ SORUMLUSU

 

Talatpaşa Mahallesi Pazaryolu sok. Sedai iş merkezi 2/E 34513 Esenyurt / İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren Özel Esendent Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi kişisel verileriniz hakkında “Veri Sorumlusu” sıfatını haizdir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZ İŞLENME AMACI

 

Tarafınıza ilişkin Kimlik, İletişim, Hukuki İşlem, Müşteri İşlem, İşlem Güvenliği, Finans, Mesleki Deneyim, Pazarlama, Dernek ve Vakıf Üyelikleri, Ceza Mahkumiyeti - Güvenlik Tedbirleri, Irk - Etnik Köken, Cinsel Hayat ve Sağlık Bilgileriniz, Biyometrik ve Genetik Verileriniz ile Fiziksel Mekan Güvenliği ve Görsel – İşitsel Kayıtlarınızdan oluşan Kişisel Verileriniz, Özel Esendent Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi tarafından, Türk Hukukuna ve Kanun’un (6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) amacına uygun olarak

 

 • , Özel Esendent Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 'nin denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi; hukuk, muhasebe ve danışmanlık hizmetlerini alabilmesi; finans, muhasebe, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Tüm iş ve yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, denetimi, optimizasyonu, sürdürülebilir kılınması, mal/hizmet alım, üretim, operasyon, satış ve satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, çalışanların performanslarının değerlendirilmesi, görevlendirme süreçlerinin ifası, soruşturma, iç denetim, istihbarat ve disiplin prosedürlerinin yerine getirilmesi, iş ortaklarıyla ve hizmet sağlayıcılarla oluşturduğu süreçlerin yürütülmesi
 • Bilgi güvenliği operasyonlarının yürütülmesi, verilerin doğru, güncel ve kullanılabilir olmasının temini, kişisel verilerle ilgili veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini
 • İşyerlerinin, taşınır ve taşınmaz mallarının, evraklarının, kaynaklarının, kullanılan ekipman, cihaz, makine, vasıta, elektronik aletlerin güvenliğinin temin edilmesi, fiziksel mekân güvenliğinin temini, ziyaretçi giriş-çıkış kayıtlarının oluşturulması ve takibi
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkilerinin ve müşteri memnuniyeti faaliyetlerinin yürütülmesi, ücret politikasının yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, firma ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, organizasyon ve etkinlik yönetimi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi; reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin ifası, sponsorluk ve sosyal sorumluluk faaliyetlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi

   amaçları çerçevesinde işlenecektir.

 

III. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ONAY BEYANI

 

Kişisel verilerimin işlenmesi hakkında tarafıma gerekli bilgilendirmenin yapıldığını, rızamın kapsamı, sonuçları, KVKK ve diğer mevzuat kapsamında ilgili kişi olarak kullanabileceğim haklar, ileride rızamı serbestçe geri alabileceğim, şu anda da rıza vermeme hakkımın bulunduğu hususlarında bilinç sahibi olduğumu beyan eder; , Özel Esendent Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin işbu onam metninde belirtilen kişisel verilerimi yine bu metinde belirtilen işlenme amaçları kapsamında, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak, tamamen veya kısmen elde etmesine, kaydetmesine, depolamasına, değiştirmesine, güncellemesine, periyodik olarak kontrol etmesine, yeniden düzenlemesine, sınıflandırmasına, işlendikleri amaç için gerekli olan süreler kadar muhafaza etmesine, aramızdaki ilişkisi ve kendisinin iş faaliyetlerine bağlı fiili gereklilikler halinde , Özel Esendent Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin birlikte çalıştığı, Türkiye’de ya da yurt dışında bulunan gerçek veya tüzel kişilerle, tedarikçilerle paylaşmasına ve bu çerçevede yurt dışına aktarabilmesine, bu kapsam ile sınırlı olarak kişisel verilerimin işlenmesine serbest iradem ile onay veririm.

Success

Dear ,

We received your appointment request;
we'll be in touch shortly!