Online Appointment

Branch

Treatment

Doctor

Appointment Date

Patient Details

Confirmation

Branch

Please select the branch you want to make an appointment with.

Treatment

Please select the reason for the appointment.

Doctor

Please select the doctor you want to make an appointment with.

Appointment Date

Please select the date and time you want to make an appointment.

Patient Details

Please enter the information of the person who wants to make an appointment.

Confirmation

Branch

Treatment

Doctor

Appointment Date

Appointment Time

Clarification Text

KlinikaDent İstanbul Tic. Ltd. Şti’nin elde ettiği kişisel verilerle ilgili veri sahipleri; verilerinin Amazon, Google drive gibi bulut ortamlarında saklanmasına izinvermekle beraber, 6698 sayılı Kanun’un 11 inci maddesine göre, kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığını üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış̧ işlenmiş̧ olması hâlinde düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

Saygılarımızla

Open Consent Text

KlinikaDent İstanbul Tic. Ltd. Şti’nin elde ettiği kişisel verilerle ilgili veri sahipleri; verilerinin Amazon, Google drive gibi bulut ortamlarında saklanmasına izinvermekle beraber, 6698 sayılı Kanun’un 11 inci maddesine göre, kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve verilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığını üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış̧ işlenmiş̧ olması hâlinde düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

 

Saygılarımızla

Success

Dear ,

We received your appointment request;
we'll be in touch shortly!